Zorgconsulent

Zorgconsulent

     

Wat?

Een zorgconsulent helpt bij de uitwerking van je persoonlijk assistentiebudget (PAB).

Wanneer je een PAB toegekend krijgt, ben je verantwoordelijk voor de organisatie van je eigen assistentie. Je stapt van de ene dag op de andere in een werkgeversrol en moet je eigen ingewikkelde budget met bijhorende papierwinkel beheren

De zorgconsulent leidt je door de opstartfase van het PAB. Door zijn deskundigheid en ervaring in het zorglandschap werkt hij binnen de wettelijke beperkingen samen met de budgethouder het meest optimale assistentieplan voor jou uit.

Je kan ook een beroep doen op een zorgconsulent wanneer je vastloopt in de organisatie van je assistentie met je PAB. De consulent analyseert dan samen met jou wat beter kan en zet de veranderingen op spoor.

Onze zorgconsulenten ondersteunen waar nodig bij administratieve vragen, kostenstaten, en personeelsconflicten, maar jij behoudt steeds je beslissingsrecht en vrijheid.
We willen je de ruimte geven om je leven te ontplooien zoals jij dat wil.
Ons hulpaanbod sluit aan bij je leefwijze en je hulpvraag, en toont aandacht en respect te voor zowel je mogelijkheden als beperkingen.

Aanbod

De zorgconsulent komt aan huis of je kan een afspraak maken op de dienst. Jij maakt de keuze van welk aanbod je gebruik wil maken.

  • hulp bij administratie PAB (opstartformulieren, uitleg bankrekeningen)
  • ondersteunen van werkgeversrol (contacten sociaal secretariaat, verzekeringen)
  • ondersteunen van de financiële planning (dienstencheques, vrijwilligerswerk, uitzendkrachten, inkopen van zorg)
  • assistentieplan opstellen
  • opstellen profielen en vacatures en ondersteuning bij sollicitatiegesprekken
  • opleiding van de assistenten
  • opmaken afrekeningen
  • opstellen beschermingstatuten voor de budgethouder
  • organiseren zorgoverleg

Voor wie

Personen die een PAB kregen, bij de opstart of op elk moment dat het wenselijk is.
Opstartende budgethouders krijgen van het VAPH een voucher voor een gratis huisbezoek door een zorgconsulent.

De kosten kunnen betaald worden met het PAB.