24

Ondersteuning in het kader van het M-decreet


Een ‘Ronde van Vlaanderen’ over het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen, leerkrachten en scholen

 

Inforonde vanuit Gezin en Handicap over het nieuwe ondersteuningsmodel in het onderwijs: dinsdag 7 maart 2017 te Gent

De invoering van het M-decreet, sinds september 2015, brengt met zich mee dat ook de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opnieuw bekeken wordt. Huidige systemen van ondersteuning voor kinderen met een handicap of specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs (GON, ION, waarborgregeling, …) worden afgeschaft en de middelen worden samengevoegd. Er wordt een nieuw ‘ondersteuningsmodel’ uitgewerkt, dat vanaf volgend schooljaar van toepassing is. Hierbij is er sprake van zowel leerling- als leerkrachtgerichte ondersteuning.

Wat betekent dit nu concreet voor kinderen/ouders, leerkrachten en scholen?
Deze infomomenten worden ingeleid door een medewerker van het Departement Onderwijs.

 

INHOUD
• Op welke ondersteuning kan je kind rekenen?
• Wat verandert er voor je zoon/dochter die nu kon rekenen op GON/IONondersteuning?
• Zal je kind volgend schooljaar nog dezelfde (leerlinggebonden) ondersteuning kunnen krijgen?
• Welke ondersteuning wordt er geboden aan leerkrachten en scholen?
• Wie gaat deze ondersteuning bieden?
• Hoe kun je op die ondersteuning een beroep doen?

Wie goed en correct geïnformeerd wil worden over het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet, is van harte welkom op een van onze infoavonden:
- Donderdag 2 maart 2017 - pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, Hasselt
- Dinsdag 7 maart 2017 - BD/Welzijnszorg, Sint-Salvatorstraat 30, Gent
- Dinsdag 28 maart 2017 - KVG Turnhout, Korte Begijnenstraat 18,Turnhout
- Woensdag 26 april 2017 - KVG Roeselare, Sint Jorisstraat 1, Roeselare
- Dinsdag 9 mei 2017 - KVG-zaal, Tiensesteenweg 63, Leuven

Pr a k t i s c h
Kostprijs:

- 4 euro voor ouders en familieleden die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG

- 10 euro voor ouders en familieleden die geen lid zijn van Gezin en Handicap of KVG

- 30 euro voor professionelen (Vooraf betaling na ontvangst factuur: bezorg bij inschrijving het facturatieadres)

Inbegrepen: achtergrondteksten, koffie/thee/water

Inschrijven is verplicht.
Dit kan via www.gezinenhandicap.be of telefonisch op 03 216 29 90 of per email op gezinenhandicap@kvg.be


Deel ons: E-mail | Permalink